Telemark Terapi og Veiledning


Veien til den beste DEG med utgangspunkt i dine EGNE ressurser

HVA ØNSKER DU DEG AKKURAT NÅ?

Er det mer energi? Livsglede? Gode relasjoner? Kjærlighet? Gode tanker og følelser? Ro i sjelen? God fysisk eller psykisk helse? Vitalitet? Føle deg bra nok? Å ta nye gode valg? Å endre retning? Utnytte ditt fulle potensiale? Suksess? Mer motivasjon? Stressmestring? Troen på deg selv? Vil du ha kontrollen på livet og helsen din? Å være tilstede i eget liv her og nå?Jeg tror ALT er mulig – når du bare vet hvordan!I mer enn 10 år har jeg brent for å hjelpe mennesker til å lære verktøy for endring og strategier for å frigjøre sitt potensiale I sine egne ressurser.

Kurs: Egne Ressurser - En endringsprosess!

Er et mentalt treningsprogram som går over tre dager med personlig oppfølging etter
gjennomført kurs. Kurset tilpasses hver enkelt deltakers utfordringer og behov, med tett
oppfølging fra instruktør.

Kurs: Stress, motivasjon og go'følelsen

Lær å endre negativt stress til livsglede. Effektiv metode til å opprettholde go`følelsen uavhengig av alt annet.Oppdag hva som forårsaker og vedlikeholder stress. Indre dialog – tanker, overbevisninger, påvirkninger, kroppspositur, forventningens psykologi og forskjell mellom ansvar og skyld.Endre det som skaper problemer, hvordan gjøre vanskelige ting lett, hvordan endre perspektiv og fokus, hvordan leve godt her og nå – avhengig av alt annet.Kurset går over fem timer med en oppfølgingstime etter en uke

Timebasert veiledning

Individuelt tilpasset veiledning som virker

Kom i kontakt

Fortell meg hvordan jeg kan hjelpe deg :)

© Untitled. All rights reserved.

Tusen takk!

Kom gjerne tilbake

Egne Ressurser - en endringsprosess
passer for de som har
Stress og stressrelaterte tilstander, Depresjon, Angst, Frykt, Smertetilstander, Mage/
tarmproblemer, Søvnforstyrrelser, Utmattet, Sliten, Perfeksjonisme, Dårlig konsentrasjon,
Lav selvfølelse, Avhengighet, Tvangstanker/handlinger, Muskel og skjelett plager,
Utbrenthet, Psykiske plager, ME, Fibromyalgi, Hodepine, Ubalanser i immunsystemet,
Spiseforstyrrelser, Vektproblemer, «møtt veggen», Tristhet, Nedstemthet, Negative tanker,
Dårlig selvfølelse m.m
Eller ønsker å lære stressmestring, selvutvikling, forbedre egne prestasjoner eller føle mer
livsglede, indre ro og energi i hverdagen.

Egne ressurser

Innholdet i kurset er enkel fysiologi og psykologi, og kunnskapen om hvordan kropp og
hjerne påvirker hverandre. Kurset bygger på teoriene og erfaringene fra Nevro Lingvistisk
Programmering, Personlig coaching, Hypnoterapi og Mindfulness og Lightning Process.
Man lærer og trener på enkle teknikker og verktøy som brukes for å påvirke hjernens
plastisitet. Hensikten med kurset er å lære deltakerne hvordan de selv kan ta i bruk sine
Egne Ressurser og dermed være i stand til å snu fysiske og psykiske tilstander.

Kroppen er naturlig selvhelbredende

Et viktig utgangspunkt i Egne Ressurser er det medisinske homeostase- prinsippet som
handler om at kroppen i stor grad er i stand til å helbrede seg selv og arbeider kontinuerlig
for å opprettholde balanse. Denne balansen blir påvirket av samspillet mellom kropp og
sinn (forskning i psykonevroimmunologi). Kursdeltakerne lærer å bli bevisst denne
sammenhengen og påvirke den i positiv retning.

Kroppens fysiologiske
beredskapsrespons

Hovednøkkelen for å oppnå endringer i Egne Ressurser ligger i kroppens fysiologiske
stressrespons. Ved de fleste fysiske og psykiske ubalanser er denne responsen aktivert for
ofte og for lenge, og er en stor belastning for kroppen. På kurset vil du lære om denne
responsen, hvordan den skaper både fysiske og psykiske ubalanser i kroppen, og hvordan
du kan påvirke denne positivt slik at balansen gjenopprettes.

Nevrologi

I tillegg vil man få en god forståelse for teorien bak det å endre uhensiktsmessige tanke-
og reaksjonsmønstre. Hjernens nevrologiske mønstre påvirker både vår psykiske og
fysiske helse. I Egne Ressurser lærer du hvordan du kan lage nye og mer hensiktsmessige
mønstre slik at du under og etter kurset kan påvirke eget liv og helse i den positive
retningen du ønsker.
Egne Ressurser er et effektivt verktøy for å hjelpe kroppen din til å komme på rett spor
igjen, både mentalt og fysisk, og å hjelpe kroppen inn i en tilstand hvor den igjen blir i
stand til å helbrede seg selv.

Personlig Coaching - Life Coaching

Om du står i et veiskille i livet eller føler at livet ditt ikke er det du ønsker det skal være
kan Life Coaching hjelpe deg. Det er effektiv måte å hjelpe deg til å oppnå ditt beste både i
ditt personlige og profesjonelle liv. En coaching time er en styrt samtale hvor jeg stiller de
riktige spørsmålene og får deg til å se ting i et nytt perspektiv. I tillegg bruker jeg
prosessbaserte tilnærmingsmåter hentet fra NLP og Hypnoterapi for å løse opp i f.eks.
traumer, uforløst sorg, fobier m.m.

Nevro Linguistisk Programmering
(NLP)

I hjertet av NLP ligger et bredt utvalg av metoder og modeller for å forstå hvordan
mennesker tenker, oppfører og endrer seg. Det er en fleksibel tilnærming som resulterer i
positive og raske endringer. Tidligere opplevelser og erfaringer har lært oss en spesiell
måte å reagere på. En programmering som utløses automatisk enten vi vil eller ikke.
Denne programmeringen kan vi endre for å oppnå mer hensiktsmessige og ønskede
reaksjonsmønstre. NLP er satt sammen av en nevrologisk, en lingvistisk og en
programmeringsdel. Den bygger på positiv psykologi som sier at mennesker er
enestående individer med mye større potensiale enn vi utnytter. Dr. Richard Bandler og
John Grinder utviklet på 70 tallet en verktøykasse med løsningsorienterte strategier som vi
kan bruke for å oppnå de endringer og mål vi ønsker i livet.

Hypnoterapi

Hypnoterapi er en metode som hjelper oss med å komme i kontakt med vår
underbevissthet. Det må ikke forveksles med hypnose i tradisjonell forstand. Målet er å få
underbevisstheten og bevisstheten til å «samarbeide» for lettere å oppnå de endringene vi
ønsker oss. Hypnoterapi er en god tilstand av behagelig avslappet konsentrasjon hvor man
er mer mottakelig for læring og endring. Det er en naturlig oppstående tilstand som du vil
ha erfart mange ganger i livet ditt f.eks. når du leser en bok, dagdrømmer, ser på tv,
trener, kjører bil e.l.
Du vil bli ledet inn i en dypt avslappet tilstand og så vil jeg jobbe med deg for å oppnå de
endringene og resultatene du selv ønsker. Du vil selv ha kontroll hele tiden.